Send oss din sak

For innsending av saker på norsk og engelsk:

Hvordan går jeg frem?

MELD INN DIN SAK

Trenger du juridisk bistand?
Du kan selv sende saken din til oss ved å klikke på «Send oss din sak» knappen på denne siden. Vi vil normalt kontakte deg i løpet av to virkedager.

Du kan også ringe oss på telefon 77 64 45 59. Vi tar imot nye saker på telefon mandag – torsdag kl. 10.00 – 14.00.

Vi har også eksterne saksinntak i hele Nord-Norge. Tid og sted for saksinntak publiseres på nettsidene våre.

Dersom du ringer oss ber vi deg fokusere på hva du ønsker å oppnå i din sak. Etter at sekretæren har notert seg hva saken dreier seg om, blir henvendelsen din blir oversendt til en av våre saksbehandlere. Vanligvis tar saksbehandleren kontakt med deg i løpet av to virkedager. Dersom du ønsker hjelp med spørsmål som ikke faller inn under ett av våre rettsområder, vil sekretæren henvise deg til rett instans eller avvise saken. Eksempler på sistnevnte er skatte- eller strafferettslige spørsmål.

Hva blir det lagt vekt på når det vurderes om en sak skal tas inn?
De viktigste kriteriene er:

  • Har vi kompetanse til å behandle saken?
  • Kan klienten få bistand fra andre instanser?
  • Har klienten et velferdsmessig behov?
  • Er det muligheter for å nå frem med det aktuelle kravet?
  • Har vi kapasitet til å ta saken?

Får du ikke saken behandlet av Jusshjelpa?
Fortvil ikke! Det finnes en rekke rettshjelpstilbud og andre som kan hjelpe deg i saken din. For å hjelpe deg videre har vi utarbeidet en henvisningsliste med tips om hvor du kan henvende deg.

Hva kan vi gjøre?
Dersom vi har kompetanse til å ta saken din kan vi bistå med: a) henvisning til den instans som er best egnet til å gi deg hjelp, b) veiledning og rådgivning, eller c) partsrepresentasjon.

a) Henvisning
Kan vi ikke ta saken din, vil vi forsøke å henvise deg til korrekt instans. Der det eksisterer et godt fungerende tilbud vil vi henvise dit selv om vi har kompetanse på området. Eksempelvis vil spørsmål knyttet til kjøp av et tv-apparat bli henvist til Forbrukerrådet

b) Veiledning og rådgivning
Mange av de som henvender seg til oss har generelle juridiske spørsmål. De vanligste spørsmålene forekommer så ofte at vi har utarbeidet juridiske artikler og brosjyrer der det gjøres rede for det aktuelle området. Der generell veiledning ikke er tilstrekkelig kan Jusshjelpa bistå med muntlig eller skriftlig rådgivning.

c) Partsrepresentasjon
I noen av sakene går vi inn som partsrepresentant. Det innebærer at vi går inn som fullmektig og vi kan for eksempel: bistå med å skrive klage til et forvaltningsorgan, sende brev til motpart i saken, gå inn i forhandlinger eller opptre som prosessfullmektig overfor forliksråd og domstol.