Jusshjelpa i Nord-Norge

Rettspolitikk

I følge vedtektene skal Jusshjelpas bl.a. arbeide rettspolitikk, og det generelle målet med rettspolitisk arbeid er å bedre rettstilstanden i Norge.

Gjennom vår saksbehandling møter vi på problemer av ulik art. Vi arbeider rettspolitisk for å belyse eller løse disse problemene.

I denne anledning har vi rettspolitiske satsningsområder, og har blant annet fokus på:

  • alternativ konfliktløsning
  • nøytrale klageordninger for innsatte i norske fengsler
  • informatikk om dødsboskifter
  • å gjøre juss mer tilgjengelig for befolkningen; herunder tilgjengeliggjøring av rettsinformasjon.