Prosjektarbeid

I følge vedtektene skal Jusshjelpa også jobbe prosjektbasert, med hensikt om å bedre rettssikkerheten for våre målgrupper.

Gjennom saksbehandlingen møter vi på problemer av ulik art, og vi ser at mange problemstillinger går igjen for enkelte grupper. Da bruker vi vår kunnskap og innsikt til å arbeide prosjektbasert, herunder også rettspolitisk, for å bidra til å belyse problemene og i beste fall får til en endring i rettstilstanden på området. Denne måten å jobbe på varierer i forekomst, art og omfang, men kan f.eks. være:

  • å skrive høringsuttalelser
  • å spre rettsinformasjon gjennom brosjyremateriell, foredrag, kurs m.m.
  • publikasjon av artikler, kronikker, leserinnlegg o.l.