Om Jusshjelpa

Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest

Jusshjelpas formål lyder slik: «Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest».

Vårt formål viser seg i vår saksbehandling ved at vi velger våre klienter ut i fra deres ressursevne, hvilket problem de har og hvorvidt det er nødvendig med vår hjelp. Vi ønsker å benytte våre ressurser til å hjelpe de som ikke har mulighet til å få hjelp noe annet sted. Klienten bør ha et problem som Jusshjelpa vurderer som viktig for klienten å få løst. Eksempler på dette er saker vedrørende arbeid, husleie, familie, gjeld og trygdeytelser. Forutsetningen er imidlertid at vi har kapasitet til å ta saken og at vi er kompetent til det.

Det må påpekes at utover dette vil Jusshjelpa alltid forsøke å gi råd til den som tar kontakt med oss. Her har vi ingen kriterier for hvem vi skal hjelpe. Denne hjelpen begrenses til svar på relativt enkle spørsmål og henvisninger til instanser som kan hjelpe vedkommende.

Også Jusshjelpas arbeid med prosjektarbeid og forskning har som formål å avhjelpe de ovennevnte klientgruppers juridiske problem.

Visste du at?

  • Jusshjelpa i Nord-Norge består av idealistiske viderekommende jusstudenter som ønsker å hjelpe dem som ikke har råd til advokat.
  • Jusshjelpas tjenester er gratis.
  • Jusshjelpa i Nord-Norge arbeider rettspolitisk med å bedre situasjonen for de som har størst behov for det.
  • Jusshjelpa i Nord-Norge behandler mellom 1300 og 1600 saker i året.
  • En stor del av våre klienter er studenter.
  • Jusshjelpa i Nord-Norge bistår med veiledning, informasjonsmateriell, partsrepresentasjon, og utredning av saker innenfor våre saksområder.
  • Jusshjelpa i Nord-Norge arbeider med rettsområdene, familie-, barne-, skifte-, pengekravs-, arbeids-, husleie-, gjelds-, trygde-, sosial og fengselsrett.
  • Jusshjelpa i utgangspunktet også kan bistå i andre typer saker. I det minste ved å henvise til rett instans.