Historie

Siden oppstarten i januar 1988 har Jusshjelpa i Nord-Norge gitt gratis tilbud om juridisk bistand og rådgivning til befolkningen i Nord-Norge. Tiltaket er drevet av viderekomne jusstudenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Gjennom disse årene har vi behandlet over 50 000 henvendelser.

Rettshjelpstiltaket er gitt tillatelse til å yte rettshjelp av Justisdepartementet etter lov om domstolene 13. august 1915 nr.5 § 218 annet ledd nr. 3. Tillatelsen forutsetter blant annet at Jusshjelpa er faglig tilknyttet Det juridiske fakultet samt at tiltaket har en tilfredsstillende ansvarsforsikring. Jusshjelpa er i tillegg administrativt knyttet til Det Juridisk Fakultet.

Jusshjelpa drives med støtte fra blant andre Justis- og beredskapsdepartementet, UiT Norges arktiske universitet, samskipnader, kommuner og fylkeskommuner.