Jusshjelpa i Nord-Norge

Henvisningsliste

På denne siden finner du kontaktinformasjon til ulike rettshjelpstilbud og andre som kan hjelpe deg med saken din.

Krisehåndtering


Politi

Akutt: 112
Politiet der du er: 02800

Medisinsk hjelp

Akutt: 113

Brann

Akutt: 110

Studentdrevne rettshjelpstiltak

Juss-Buss

Adresse: Arbins gate 7, 0253 Oslo.

Tlf: 22 84 29 00. Faks: 22 84 29 01.

Åpningstider: mandag-fredag kl. 10-15.

Saksmottak: mandager kl. 10-15 og torsdager 17-20.

Daglig leder: Kirsten Vikesland Mæhle, tlf. 22 84 29 30, mob: 906 34 225

JURK, Juridisk rådgivning for kvinner

Besøksadr: Arbins gate 7, 0253 Oslo. Postadr: Postboks 2691 Solli, 0204 Oslo.

Tlf: 22 84 29 50. Faks: 22 84 29 51. E-post: post-mottak@jurk.no (ikke juridiske henvendelser)

Sentralbordvakt:

Mandag-tirsdag 09:00-15:00, onsdag 12:00-15:00, torsdag 09:00-13:30, fredag 09:00-12:00

Klientmottak per telefon:

Mandag 09:00-15:00

Tirsdag 09:00-15:00

Onsdag 17:00-20:00

Klientmottak ved oppmøte:

Tirsdag 12:00-15:00
Onsdag 17:00-20:00

Jussformidlingen i Bergen

Adresse: Sydneshaugen 10, 5007 Bergen.

Tlf: 55 58 96 00. Faks: 55 58 96 06. E-post: post@jussformidlingen.no

Åpningstider og saksmottak:

Mandag 09:00-15:00

Tirsdag 09:00-15:00

Onsdag 09:00-19:00

Torsdag 09:00-15:00

Jusshjelpa i Nord-Norge

Adresse: Jusshjelpa i Nord-Norge, UiT, Breivika senter, 9037 Tromsø

Tlf: 77 64 45 59. Faks: 77 64 65 65. E-post: postmottak@jusshjelpa.uit.no (ikke juridiske henvendelser)

Åpningstider og saksmottak:

Mandag-torsdag: 10:00-14:00

Jushjelpa i Midt-Norge

Adresse: Sverresgt 12, Postadresse: C/O HisT avd. teknologi 7400 Trondheim.

Tlf: 73 51 52 50.  Faks: 73 52 72 80. E-post: jushjelpa@jushjelpa.no

Åpningstider og saksmottak

Mandag-fredag 09:00-15:00
NB! Husk andre åpningstider i forbindelse med sommer- og juleferie.
         Tiltak Avviser / Henviser konsekvent
Hovedsaksområder

Juss-Buss

Arv, Skatt, Straff, Fast eiendom, Selskapsrett, Forsikring, Forbrukerrett m.v
Utlendings-, Fengsels-, Husleie-, Familie-, Gjelds-, Sosial-, Arbeids- og Trygde-rett, Barnefordeling og Fri rettshjelp.

Juridisk rådgivning for kvinner

Skatt, Straff, Tomtefeste, Servitutter, Hevd, Selskapsrett og kun generell info om odel
Tar i hovedsak imot alle sakstyper, men har begrensninger innenfor enkelte saksområder.

Jusshjelpa i Nord-Norge

Skatt, straff og selskapsrett
Utlendings-, Fengsels-, Trygde-, Sosial-, Arbeid-, Husleie-, Gjelds-, Familie-, Arve-, Barnefordelings- og Skifterett. Voldsoffer og billighetserstatning.

Jusshjelpa i Midt-Norge

Skatt og straff
Husleie-, Familie-, Arv-, Arbeids-, Trygde-, Kjøps-, Gjelds- og Fengselsrett, odel.

Jussformidlingen i Bergen

Odels- , barne- og strafferett. Gir ikke info om inndrivelse av gjeld. Tar ikke saker for næringsdrivende.
Alle andre rettsområder

 

 Se for øvrig gratisrettshjelp.no for mer informasjon om rettshjelpstiltakene.

Andre rettshjelpstiltak

www.lovinfo.no

Lovinfo.no er en internett-tjeneste for folk som har et juridisk problem. Etter å ha sendt en e-post til lovinfo.no blir du oppringt av en advokat som gir opptil en halv time gratis veiledning i alle typer juridiske spørsmål. NB! Det kan ta noen uker før man får svar, og bistand utover enkle svar per telefon kan koste penger.

Gatejuristen i Tromsø

Gatejuristen yter gratis juridisk bistand til rusavhengige og rusavhengige under rehabilitering i Tromsø. I tillegg arbeider vi rettspolitisk for rettslige og politiske reformer, bidrar til forskning angående målgruppens behov, samt skolering av jurister på helse- og sosialrettens område.

Mottak av nye saker:
Tirsdag kl. 11.00 – 13.00, Grønnegata 103
torsdag kl. 17.00 – 19.00, Kirkens Bymisjon Parkgata 22

Besøksadr.:
Veitasenteret
Storgata 102
9008 Tromsø
Postadr.:
Postboks 492
9255 Tromsø
Telefon:
920 70 444
E-post:
post@gatejuristentromso.no

Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

Kontaktinfo:

Adresse: Suomageaidnu 30, postboks 226, 9730, Karasjok
Tlf Karasjokk: 78 46 73 55

Tlf Kautekeino: 78 48 68 46

Tlf Varagerbotn: 78 95 80 09

Tlf Tana: 78 92 77 14

Faks: 78 46 68 15
E-post: rettshj@online.no

Åpningstider: mandag-fredag 08.00-15.30

Statlige ansatte jurister som snakker norsk og samisk, hjelper innbyggere i Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby kommune.

REFORM: Ressurssenteret for menn

Mannstelefonen: 22 34 09 60 (man-fre 17-20)

Samtaleterapeuter og andre frivillige svarer på telefonen for de som trenger noen å prate sammen med. Det er et lavterkseltilbud, men kapasiteten er liten. Ring derfor igjen om det er opptatt. Alternativt kan man ringe på forhånd å avtale time.
REFORM ønsker å komme i kontakt med menn med innvandringsbakgrunn.

Boligsaker

Forbrukerrådet

Forbrukertelefonen:
03737
Åpningstid:
09.00-15.00
39 øre pr. min. fra fasttelefon. Pris fra mobiltelefon avhenger av teleselskap og abonnement.

E-post:
Råd og veiledning:
hjelp@forbrukerradet.no

Leieboerforeningen

Kontaktinfo:

C.J Hambros plass 5, 0164 Oslo
Tlf.: 24 14 91 00
Faks.: 24 14 91 01
E-post: lbf@lbf.no, www.lbf.no

Åpent mandag – fredag kl.: 10:00 – 14:30
Medlemmer får gratis juridisk rådgivning i boligsaker. Medlemskap koster kr. 350,- pr år. Det finnes ulike former for medlemskap, f.eks tilbys tilgang til nettsider med aktueltr materiell i en periode på 48 timer (kr. 250,-) – for øvrig, ta kontakt.

Huseiernes landsforbund

Fred Olsensgt. 5, 0152 Oslo
Tlf.: 22 47 75 00

Faks: 22 41 19 90

E-post: post@huseierne.no

Medlemmer får gratis juridisk rådgivning i boligsaker. Medlemsskap koster ca kr. 460,- pr. år.

Jusstelefonen – Gratis hjelp for medlemmer på telefon hver dag i kontorets åpningstid. Telefon: 22 47 75 07.

Norges hytteforbund

Arbinsgate 1, 0253 Oslo

Tlf.: 23 27 37 60

E-post: norges@hytteforbund.no, www.hytteforbundet.no

Gratis juridisk veiledning for medlemmer mellom kl. 09.00-13.00, medlemskap kr. 375,- per år.

Statistisk sentralbyrå

www.ssb.no

Tlf.: 21 09 00 00 (Kl 08.00-15.00)

Statens kartverk

www.statkart.no

Statens Kartverk, 350 Hønefoss

Tlf.: 32 11 81 00 (Åpningstider mellom 08.00-14.00)

Kundesenter produkter/tjenester

Telefon (08.00-14.00): 08700
E-post: Firmapost@statkart.no

Tinglysing – fast eiendom og borettslagsandeler

Telefon (08.00-14.00): 32 11 88 00
E-post: Tinglysing@statkart.no
Faks fast eiendom: 32 11 88 01
Faks borettslag: 32 11 86 02
Besøksadresse fast eiendom:
(Besøkstid 09.00-14.00)
Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss
Postadresse: 3507 Hønefoss
Adresse borettslag: Kartverket Ullensvang, Tinglysing borettslag, 5788 Kinsarvik

Diskriminering

Antirasistisk senter

Storgata 25, postboks 244 sentrum, 0103 oslo

Tef.: 23 13 90 00

Åpningstid: hver torsdag 16.00

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Storgata 51, 0561 Oslo, Postboks 4633 Sofienberg, 0506 Oslo

Tlf.: 22 20 62 17

E-post: kontakt@omod.no, www.omod.no

Tar kun mot henvendelser på e-post

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mariboesgate 13 (4. etg.), postboks 8048 Dep, 0031 Oslo

Tlf: 23 15 73 00/800 41 556

Faks: 23 15 73 01

E-post: post@ldo.no, www.ldo.no

Åpningstider: Kl. 8.00-15.00 i perioden 15. mai – 14. september, og 8.00-15.45 resten av året

Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Ombudets lovhåndheverrolle innebærer å avgi uttalelser i klager om brudd på lover og bestemmelser under ombudets virkeområde, og å gi råd og veiledning om dette regelverket.

Ombudet skal håndheve: Likestillingsloven, Diskrimineringsloven, Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven, Arbeidsmiljølovens kapittel 13, Ikke-diskrimineringsbestemmelsene i boliglovene (Husleieloven, Burettslagslova, Bustadbyggjelagslova, Eierseksjonsloven)

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Møttergata 4 (9. etg.), Postboks 8049 Dep., 0031 Oslo

Tlf.: 951 96 800

Faks. 22 11 21 09

Behandler klager på vedtak og uttalelser fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Familiesaker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Spørsmål om familievernkontor, barnevern, fosterhjem, adopsjon.

Tlf: 46 61 50 00

Juridisk kontor for barnevernssaker

tlf 23428044. Jurist tilgjengelig mellom 09-15

Gratis rådgivning for medlemmer. Medlemskap kr. 400,- per år.

Tlf: 88 00 88 45, Veiledningstjenesten er åpen mandag-torsdag kl. 1800-2100, men du kan også ta kontakt med oss alle hverdager mellom kl. 0900-1500.  www.f2f.no

Forsikringssaker

Finansklagenemnda

Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Tlf. 23 13 19 60

FinKNs sentralbord er åpent kl 0830 – 1130 og kl 1230 – 1500.

Fengselssaker

Foreningen for fangers pårørende

Postadresse: Postboks 6710 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Nordahl Bruns gate 5, Oslo
Tlf.: 22 11 41 30 (man-tors. kl. 9 – 15), Faks: 22 11 46 55

E-post: post@ffp.no

Fengsler i Norge

Oversikt over fengsler og deres tilhørende regioner, samt kontaktinformasjon til disse finnes på www.kriminalomsorgen.no

Kriminalomsorgens sentrale forvalting (KSF)

Justis- og politidepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo
Telefon: 95 95 15 17
E-post: postmottak@jd.dep.no

Forbrukersaker

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsv. 15 PB 4595 Nydalen,  0404 OSLO
Tlf: 03737, Faks: 23 40 06 51Telefontid 9-12

Gir gratis råd i forbrukersaker, f.eks. kjøp og salg.
http://www.forbrukerradet.no/

Godkjente reklamasjonsnemnder:

Avkortningsnemnda

Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen  0212 OsloTlf.: 23 13 19 60  Faks: 23 13 19 70      e-post firmapost@fkk.no

Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg  0277 Oslo

Bankklagenemnda

Universitetsgt. 8, Postboks 6855 St. Olavs plass, 0164 Oslo. Tlf.: 22 20 30 14     Telefaks: 22 20 31 90NB! Sjekk at banken/finansieringsinstitusjonen er medlem i Den Norske Bankforening.

Boligtvistnemnda

Besøksadresse: Essendrops gate 3, 0368 Oslo

Byggnæringens Landsforening, Postboks 7186 Majorstua, 0307 Oslo.Tlf.: 23 08 75 00  Faks: 23 08 76 21
E-post: boligtvistnemnda@bnl.no

Brukerklagenemnda

Tlf: 22 09 18 60. Tvist mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester

Disiplinærnemnda for advokatvirksomhet

Den Norske Advokatforening, Kr. Augustsg. 9, 0164 Oslo, Tlf.: 22 03 50 50  e-post: nemnden@jus.no

Elklagenemnda

Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo. Tlf.: 23088470    e-post: elklage@elklage.no

Flyklagenemnda

Tlf: 22 54 60 00

Forsikringsskadenemnda

Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen  0212 Oslo,. Tlf.: 23 13 19 60

Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg  0277 Oslo

Inkassoklagenamnda

Tlf.33 46 56 57. Faks: 33 46 93 13

Postadr.: Postboks 311, 3201 Sandefjord.

Besøksadr.: Thor Dahlsgt. 1A, 3210 Sandefjord.

Håndverkerklagenemnda

Pb. 5480 Majorstua, 0305 Oslo. Tlf. 23 08 86 60

Klagenemnda for bilutleie

Parkveien 9, 0350 Oslo. Tlf. 22 59 89 62

Klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet

Tlf: 22 93 98 00

Klagenemnda for gravferdstjenester

Tlf: 22 54 17 00

Klagenemda for miljøinformasjon

Tlf: 22 43 30 00

Parkeringsklagenemnda

Tlf: 22 39 68 45(13-15)

Pasientskadenemnda

Pasientakadenemda, Postboks 8960 Youngstorget, 0028 Oslo. Besøksadr: Møllergata 24.

Tlf.: 22 99 36 30 Faks: 22 99 36 36.

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester

Hansteens g 2,  0253 Oslo. Tlf.: 22 12 90 90(12.30-15.00)

Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider

Norges Fotografforbund, Rådshusgt. 20, 0151 Oslo. Tlf.: 22 33 21 15
E-post: nffoto@online.no

Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Tlf: 22 33 80 60

Reklamasjonsnemnda for pakkereiser

Postboks 2924 Solli, 0230 Oslo. Tlf.: 22 54 60 02

Gjeld

Norske Inkassobyråers Forening (NIF)

Sentralbord: 33 46 95 60
Faks: 33 46 93 13
E-post: post@inkasso.no
Org. nr: NO 971317612

Besøksadresse:
Thor Dahlsgt. 1A
3210 Sandefjord

Postadresse:
Postboks 311
3201 Sandefjord

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Pilestredet 17, 6. Etg, 0164 Oslo.
Tlf. 22 20 64 10
E-post: goa@gjeldsoffer-alliansen.no
Kontoret er åpent 09 – 17 for medlemmer. Besøk kun etter timeavtale! Medlemskap kr. 300,- per år.
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en frivillig organisasjon som driver rådgivning til mennesker som har kommet opp i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høy gjeld.
Gjeldskrisetelefonen: 22 20 19 99, telefontid 9-16. Gratis støttetelefon for deg med alvorlige gjeldsproblemer, drevet av GOA.

NAVs gjeldstelefon: 800 GJELD(800 45343)

konkursrådet

www.konkursradet.no. Gir informasjon om konkurs

Namsfogden i Tromsø og Karlsøy

Postadresse : Postboks 6300
9293 Tromsø
Besøksadresse : Stakkevolleien 51
Telefon : 77 66 57 50
Telefaks : 77 66 57 70
Nettsted : www.politi.no
E-post : post.troms@politiet.no

 

Innvandring

SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger)

  • Oslo: Cj Hambros plass 7, Postboks 6856 St. Olavs plass, 0130 Oslo (Åpent man-tor kl. 9-16) Tlf: 22 03 48 30 Fax: 22 11 05 13
  • Kristiansand: Skippergata 2, 4610 Kr.Sand, Tlf: 38 07 10 95,Fax: 38 02 89 77
  • Ålesund: Kirkegt 4,6004 Ålesund,Tlf: 70 11 55 30,Fax: 70 12 26 23
  • Trondheim: Kongensgt 60 7012 Tr.heim Tlf: 73 51 71 84 Fax: 73 52 42 08
  • Bergen: Valkendorfs g 5,5012 Bergen,Tlf: 55 56 09 00 Fax: 55 56 09 02
  • Stavanger: Øvre Holmegate 23, 4006 Stavanger, Tlf: 51 89 09 90

Politiets utlendingsenhet (PU)

Tlf: 22 34 24 00

Utlendingsdirektoratet (UDIs opplysningstjeneste)

Tlf: 23 35 16 00

Epost: ots@udi.no

Åpningstider: kl. 09.00-15.30

Utlendingsnemnda (UNE)

Tlf: 21 08 50 00

Åpningstider (for publikum):  man 11.30-14.30  Tir-fre 12.00-14.00

UNHCR i Stockholm:

Tlf.: +46 84 57 48 80

NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere

Oslo: Torggt. 22, Pb 8893 Youngstorget, 0028 Oslo, Tlf:22 36 56 60, faks 22 36 56 61. Url: http://www.noas.org/

Tolketjenesten: 22 99 55 80, 08.30-15.00

Helsesenteret for papirløse: 48 89 05 60

Gratis helsehjelp til papirløse immigranter.

Åpningstider: tir: 16-20, første torsdag i måneden 11-15

Mobbesaker

Barn og unges kontakttelefon 800 33 321

Bekymringstelefon for foreldre 81 00 39 40

Barneombudet 22 99 39 50

Anonyme foreldre mot mobbeofre (AFAM)

www.afam.no

930 81 504 (Alle dager 10 – 14)

Stopp JobbMobben (SJM) 22 29 89 89

Næringsliv

Etableringstelefonen

800 33 840 (8:30-15:30).

Gratis offentlig veiledning i regler, krav og tilskuddsordninger for etablering av bedrifter, m.m. Url: www.bedin.no/

Patentstyret

Sandakerveien 64, 0584 Oslo

Åpningstider for telefon og besøk:
mandag -fredag 9.00 – 15.00
Telefon: +47 22 38 73 33
E-post: infosenteret@patentstyret.no

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum
5805  Bergen

Telefon: 55 59 75 00
Telefaks: 55 59 75 99

Åpningstider
Fra 15. mai til 14. september: mandag–fredag 8.00–15.00
Fra 15. september til 14. mai: mandag–fredag 8.00–15.45

Brønnøysundsregisteret

Opplysningstelefonen 75 00 75 00, www.brreg.no

Psykiatri

Mental Helse Norge

-Hjelpetelefonen 810 30 030

Alltid åpen. Telefontjenesten koster 0,20 kr. timen fra fasttelefon

– http://www.sidetmedord.no/

Nettjenesten er gratis. Temaene som kan tas opp varierer fra dagligdagse hendelser, til alvorligere temaer som blant annet selvmordstanker. Svarer alle, enten det er en stor eller liten sak.

Norsk pasientskadeerstatning:

Telefon sentralbord: 22 99 45 00
Åpningstid for telefonhenvendelser
08.00 – 15.00 mandag – fredag (15. mai – 14. september)
08.00 – 15.45 mandag – fredag (15. september – 14. mai)
Åpningstid for besøk til servicesenteret
09.00 – 14.30 mandag – fredag
Besøkende bes henvende seg i resepsjonen i 2. etasje.
Besøksadresse
Holbergs gate 1, mellom Høgskolesenteret og det gamle Rikshospitalet

Tlf: 22 99 45 00  Faks: 22 99 45 90  E-post: npepost@npe.no

Norsk Pasientforening, kontoret for pasienthjelp

For pårørende og pasienter med problemer i forhold til helsevesenet. Gir gratis info. og generell hjelp

Postadresse:

Postboks 376 Sentrum

0102 Oslo

Tlf.      22 00 74 00 (0930-1500 man.-fre.)

Faks:   22 33 00 10

E-post: post@pasient.no

Landsforeningen for voldsofre: 22 16 40 00

Rådgivningskontoret for kriminalitet. Tlf: 815 20 077

Tilbud til personer som har opplevd vold eller vitner til dette.

Kontoret for voldsoffererstatning

Postadresse:
Kontoret for voldsoffererstatning
Postboks 253
9951 Vardø

Besøksadresse: Kirkegata 2, 9950 Vardø
E-post: post@voldsoffererstatning.no
Telefon: 78 98 95 00
Telefax: 78 98 95 10

Ekspedisjonstid: Mandag – fredag kl. 09:00 – 15:30

Landsforeningen for trafikkskadde

Gir råd og hjelp til trafikkskadde i forbindelse med erstatningskrav, trygdeytelser m.m.

Besøksadresse: Chr. Michelsensgt. 65,  0401 Oslo
Postadresse: Postboks 4258, Nydalen,  0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00 Fax: 22 35 03 90

Skatt

Norsk skattebetalerforening

Besøksadresse: ØvreVollgt. 13, 0158 Oslo

Postadresse: Postboks 213 Sentrum, 0103 Oslo

Tlf 22 97 97 00, Faks 22 33 71 80 www.skatt.no (395,- for medlemsskap)

Skatteetaten

Det er gratis å ringe 800 80 000, men for mobiltelefon gjelder egne satser.
Fra utlandet: +47 22 07 70 00.

Telefonen er åpen: 08:00 – 15:30
Jus dáhtut veahki sámegillii, dieðit telefuvdnavástideaddjái.

Skattekontorene er åpne for publikum: 09:00 – 15:00

Sosial- og arbeidsrett

Trygderetten

Grønlandsleiret 27
0190 Oslo
Tlf 23 15 95 50. kl: 0800-15.45

Arbeidstilsynet

815 48 222 (hverdager mellom 0800-1500)
Stenersgata 1
0050 Oslo
Tlf 23 08 05 05.

NAV servicesenter

post@nav.no

tlf. 800 33 166 (hverdager 0800-1800)

Direktoratet for arb.tilsynet

Stenersgata 1
0050 Oslo
Tlf. 215 44 222

Helse og Sosialombudet (Pasientombudet)

Lille Grensen 7
0159 Oslo
Tlf 22 33 05 15

Funksjonshemmedes Fellesorg

Sandakerveien 99
0484 Oslo
Tlf 22 79 91 00

Diverse

Den Norske Advokatforening

Kristian Augustgt. 9, 0164 Oslo. Tlf: 22 03 50 50. Fax 22 11 53 25 Url: www.jus.no/dna/

Departementene og Regjeringen

Sentralbord 22 24 90 90. Url: odin.dep.no/ (Se også Telefonkatalogen fra statens forvaltningstjeneste)

Domstolene i Norge

Telefon: 73 56 70 00   Telefaks: 73 56 70 01   Besøksadresse: Dronningensgate 2, 7485 Trondheim   E-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no Nettside for domstolene i norge. Url: www.domstol.no/

Advokatklager

Disiplinær og tilsynssystemet i Den norske advokatforening behandler klager på advokater m.v. ta kontakt med Den norske advokatforening: Kr. Augustsg 9, 0164 Oslo. Tlf 22 03 50 50. Fax: 22 11 53 25.

Advokatvakten

Nordland
Rana kommune: Rådhuset, Mo  i Rana, første torsdag i måneden fra kl. 16.00 – 18.00. Kun personlig fremmøte, det er ikke mulighet for påmelding.
Besøkende kan kontakte Rana kommunes servistorg, tlf: 75 14 50 00.

Troms
Tromsø:Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegt. 94 annenhver torsdag fra 16.00 – 19.00. Personlig fremmøte innen kl. 17.00.
Tlf: 77 79 09 00
Finnsnes: Lenvik folkebibliotek, Kulturhuset, Rådhusveien 8, 9300 Finnsnes.Annenhver torsdag fra 17.00 – 20.00. Personlig fremmøte innen kl. 17.00. Timer tildeles mellom kl 16.og 17. Kontakt Lenvik folkebibliotek, telefon 77 87 11 60, for opplysninger.

Finnmark
Hammerfest: Den første onsdag i måneden på Biblioteket fra 17-19. Alle bes møte opp kl. 17 for å få kønummer.

Utdanning

Forbrukerrådene tar også spørsmål om utdanning og privat skoler.

Rettigheter for elever ved den videregående skole

Elevorganisasjonens sentralkontor, tlf. 22993700, eller sende en mail til elev@elev.no.

 

Økonomi

Økonomiformidlingen

Økonomiformidlingen er et studentinitiativ ved Norges Handelshøyskole (NHH), som baserer seg utelukkende på frivillig engasjement. Vi er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis økonomisk rådgivning til alle privatpersoner som ønsker det.

Postadresse: Breiviksveien 40, 5042 Bergen
Besøksadresse: Helleveien 30, 5045 Bergen
Internett: http://okonomiformidlingen.no/

Tlf.: 451 28 272

Saksinntak: mandag–onsdag: kl. 15.00–18.00