KONTAKT

Besøksadresse:
Terminalgata 38
9019 TROMSØ

Postadresse:
Jusshjelpa i Nord-Norge
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050
9037 TROMSØ

Telefon:
77 64 45 59

OM JUSSHJELPA

Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Vi tar imot nye saker via nett, per telefon eller ved personlig oppmøte.

SOSIALE MEDIER

ÅPENINGSTIDER:

Saksinntak:
mandag til torsdag kl. 10.00–14.00
Sentralbord:
mandag til fredag kl. 09.00–15.00