Fengselsrett

Hva er fengselsrett?
Fengselsrett omhandler de regler innsatte må forholde seg til under soning.

Hvilke saker tar vi inn?
Innenfor fengselsretten har vi saker om permisjon, frigang, disiplinærreaksjoner, soningsutsettelse, overføring til annet fengsel eller lavere sikkerhetsnivå, og innsattes rettigheter til for eksempel telefonbruk.

Hvilke saker tar vi ikke inn?
Vi har ikke anledning til å ta inn saker innenfor strafferett.

Vi har saksinntak i alle fengslene i Nord-Norge med ujevne mellomrom, og i Tromsø fengsel annenhver uke. Vi baserer oss stort sett på løpende telefonkontakt med våre klienter i fengslene. Vi har et godt samarbeid med de ansatte i fengslene, og er avhengig av deres velvilje for å kunne drive det fengselsrettslige arbeidet.