Jusshjelpa i Nord-Norge

Arbeidsrett

Arbeidsretten omfatter de reglene som regulerer arbeidsforhold.

I arbeidssaker bistår vi med rettigheter og plikter ved arbeidsforhold, både ved muntlig rådgivning og partsrepresentasjon. Typiske saker vil omhandle arbeidskontrakt, ansettelse, permittering, oppsigelse, avskjed, lønns- og feriepengekrav, arbeidstid, overtid mv. Vi bistår imidlertid ikke med tvister som vedrører tariffavtaler (kollektiv arbeidsrett).

Før Jusshjelpa kontaktes, ber vi om at fagorganiserte arbeidstakere undersøker om fagorganisasjonen tilbyr juridisk bistand.

Disse brosjyrene har vi tilgjengelige i nettbasert versjon:

[wpfilebase tag=list id=41 tpl=table]