Arbeidsrett

Arbeidsretten omfatter de reglene som regulerer arbeidsforhold.

I arbeidssaker bistår vi med rettigheter og plikter ved arbeidsforhold, både ved muntlig rådgivning og partsrepresentasjon. Typiske saker vil omhandle arbeidskontrakt, ansettelse, permittering, oppsigelse, avskjed, lønns- og feriepengekrav, arbeidstid, overtid mv. Vi bistår imidlertid ikke med tvister som vedrører tariffavtaler (kollektiv arbeidsrett).

Før Jusshjelpa kontaktes, ber vi om at fagorganiserte arbeidstakere undersøker om fagorganisasjonen tilbyr juridisk bistand.