Jusshjelpa i Nord-Norge

Browsing the "Fagartikler og rettspolitikk" Category

Jusshjelpa i Nord-Norge på trykk i Juristkontakt!

I Juristkontakts 5. utgave i 2017, hadde Jusshjelpa i Nord-Norge en kronikk på trykk i Juristkontakt. Kronikken retter søkelys mot UDIs praksisnotater, som er instrukser om praksis på avgrensede saksområdet. Lenke til artikkelen: http://www.juristkontakt.no/i/2017/5/juko-2017-05b-976 På rettssikkerheten løs – bruk av [...]

august 23, 2017 Fagartikler og rettspolitikk, Hovednyheter Slideshow

Rettspolitisk-uke høsten 2015

Jusshjelpa i Nord-Norge har rettspolitisk uke i uke 45. I denne uken er temaet: «styrking av rettshjelpsordningen». Under rettspolitisk uke skal vi drive rettsinformasjonsarbeid rettet mot elevene i ungdoms- og videregående skolene i Tromsø. I den forbindelse skal vi  holde foredrag [...]

oktober 23, 2015 Fagartikler og rettspolitikk, Nyheter

Netthandel og angrerett

Netthandel – når kan jeg angre på kjøpet? Vi har alle handlet på nett. Kanskje er innkjøpet gjort etter grundige undersøkelser, der du har lett deg frem til den beste prisen og det beste produktet. Kanskje skjedde bestillingen på impuls, [...]

september 24, 2014 Fagartikler og rettspolitikk, Hovednyheter Slideshow

7 gode råd før du inngår husleieavtale

Det er semesterstart og du er kanskje på jakt etter hybel, eller du er blant de heldige og har allerede skaffet deg en. Som leietaker er det imidlertid noen ting du bør vite før inngåelse av et husleieforhold. 1.      Les [...]

august 14, 2014 Fagartikler og rettspolitikk, Hovednyheter Slideshow

Høring om beregning av makstid for arbeidsavklaringspenger.

For fire år siden ble det vedtatt en maksimaltid for mottak av arbeidsavklaringspenger. For de første som fikk innvilget arbeidavklaringspenger er denne maksimaltiden nådd, og det har oppstått en del spørsmål knyttet til beregningen av maksimaltiden. Hvilke perioder og stønader [...]

februar 14, 2014 Fagartikler og rettspolitikk

HØRING – REGISTRERING AV ENKELTPERSONERS KREDITT TIL BRUK VED KREDITTVURDERING

Jusshjelpa i Nord-Norge sendte i forrige uke inn en høring til barne- likestillings og inkluderingsdepartementet om innføring av et register som gir oversikt over enkeltpersoners gjeld. Vi registrerer at det er et økende problem at kredittsøkere setter seg i dyp [...]

februar 21, 2013 Fagartikler og rettspolitikk, Nyheter

Rettspolitisk prosjekt: Juridisk kompetanse i Nord-Norge

Jusshjelpa har startet et rettspolitisk prosjekt som skal fremheve behovet for juridisk kompetanse i utkantstrøkene av Nord-Norge. Målet er at man i fremtiden vil ha en bredere juridisk kompetanse også utenfor byene. Kunnskapsdepartementet har satt ned et arbeidsutvalg som skal [...]

mai 3, 2012 Fagartikler og rettspolitikk, Nyheter

Heksesot – et trollsk problem

Heksesot kan volde problemer i husleieforhold. Jusshjelpa i Nord-Norge har ved flere anledninger behandlet tvister om ansvaret for heksesot, og vi mener at ansvaret for utbedring av heksesot må påligge utleier. [...]

mars 20, 2012 Fagartikler og rettspolitikk, Nyheter

En lov det offentlige står fritt til å bryte?

I flere nyhetssendinger kunne vi tidligere i vår se et innslag fra Stortinget hvor politikere som Andre Oktay Dahl (H) og Akhtar Chaudrey (SV), begge medlemmer i justiskomiteen, ropte ut om at noe må gjøres med de mange lovbruddene som [...]

august 18, 2011 Fagartikler og rettspolitikk, Nyheter

Sesong for inngåelse av husleiekontrakter

Nå er det snart studiestart og mange studenter er på jakt etter nytt sted å bo. Det er lett å gå i boligfella. Det er derfor en del ting du bør være oppmerksom på før du signerer leiekontrakt. [...]

juni 28, 2011 Fagartikler og rettspolitikk, Nyheter