Jusshjelpa i Nord-Norge

Eksamenstid og stengt for nye saker

Jusshjelpas saksbehandlere har i tiden frem mot juni en hektisk eksamensperiode. Dette vil medføre noe lenger saksbehandlingstid i denne perioden, og vi har stengt for inntak av nye saker fra og med onsdag 10. april kl. 14:00 til mandag 6. mai kl. 10:00. Når vi åpner for inntak av nye saker mandag 6. mai er fortsatt en stor del av arbeidsstokken ute i eksamenspermisjon, så noe lengre responstid for saker som meldes inn den uken må påregnes.

I uke 16, påskeuken, er kontoret helt stengt, ellers er administrasjonen på plass i hele eksamensperioden.

Jusshjelpa har forøvrig sommerdrift helt frem til 26. juli.

Comments are closed.