Jusshjelpa i Nord-Norge

Stengt saksinntak på grunn av påske og eksamenspermisjoner

Studentene ved Jusshjelpa i Nord-Norge avikler eksamener i april og mai. I perioder har samtlige av våre saksbehandlere eksamenspermisjon, og inntaket av nye saker vil da være stengt.

Inntaket av nye saker er stenger onsdag 5. april kl. 14.00 og åpner igjen mandag 8. mai kl. 10.00.

Saksinntaket er dermed stengt i følgende uker:

Uke 15 – påske.

Uke 16 – eksamenspermisjoner.

Uke 17 – eksamenspermisjoner.

Uke 18 – eksamenspermisjoner.

Administrasjonen vil være bemannet, og løpende saker vil bli håndtert av de medarbeiderne som ikke er i permisjon. Dersom du har en sak inne hos en av våre saksbehandlere vil du få nærmere informasjon fra din saksbehandler.

Det er mulig du kan finne svar på noen av dine spørsmål her på vår hjemmeside, på studentrettshjelpstiltakenes felles nettsted www.gratisrettshjelp.no . Her vil du også finne kontaktinformasjon til andre gratis tilbud i Norge.

Comments are closed.