Jusshjelpa i Nord-Norge

JUSSHJELPA I NORD-NORGE SØKER NYE MEDARBEIDERE

Jusshjelpa i Nord-Norge søker ni nye medarbeidere i deltidsstillinger med oppstart i august 2017. Ansettelsestiden er tre semester. Engasjementet hos oss er delvis lønnet, tilsvarende 40 % stilling de første to semestrene og 20 % stilling det siste semesteret. I tillegg forventes det at du legger ned en idealistisk arbeidsinnsats.

Jusshjelpa drives av viderekommende jusstudenter ved UiT Norges arktiske universitet. Formålet vårt er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Vi har en sosial profil og gir gratis rettshjelp til dem som har størst behov for det. I ansettelsesperioden får du jobbe med både saksbehandling, prosjektarbeid, forskning og utdanning.

Jusshjelpa er organisert i tre faggrupper, som jobber innenfor ulike rettsområder.

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Sosialrett, fengselsrett, gjeldsrett og husleierett Arbeidsrett, trygderett og barnerett Ugift samliv, ekteskapsrett, utlendingsrett og arverett
Alle faggruppene jobber i tillegg med pengekrav

Vi kan tilby

 • stort faglig utbytte og relevant arbeidserfaring
 • en hyggelig arbeidsplass med godt miljø
 • en mulighet til å engasjere deg i saker du brenner for
 • en variert og spennende arbeidshverdag
 • et nettverk av samarbeidspartnere

Vi ønsker deg som

 • er engasjert og dedikert
 • har god faglig kompetanse
 • er strukturert og fleksibel
 • er løsningsorientert
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er personlig egnet

All arbeidserfaring og annen erfaring (verv, frivillighetsarbeid o.l.) vektlegges positivt. Du må ha bestått andre avdeling før du begynner å jobbe hos Jusshjelpa i Nord-Norge. Karakterer har ikke avgjørende vekt. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til daglig leder Eirin Wilhelmsen tlf. 776 44559. Du er også velkommen innom oss på åpen dag torsdag 9. mars fra kl. 10 – 14 for en hyggelig prat og et kakestykke.

Send oss din søknad med noen ord om deg selv, hvorfor du kan tenke deg å jobbe hos oss, CV, karakterutskrift, attester og to referanser. Søknad med vedlegg sendes til dagligleder@jusshjelpa.uit.no.

SØKNADSFRIST 13. MARS 2017

Comments are closed.