Jusshjelpa i Nord-Norge

Kronikk i Dagbladet

Gjennom jobben vi gjør, opplever vi at dagens rettshjelpsordning på flere punkter ikke er god nok! Vi har derfor, i samarbeid med 13 andre organisasjoner, tatt til ordet for at dagens rettshjelpsordning må forbedres og utvides, slik at rettssikkerheten i Norge blir bedre.

Her kan du lese kronikken i Dagbladet.

Comments are closed.