Jusshjelpa i Nord-Norge

7 gode råd før du inngår husleieavtale

Det er semesterstart og du er kanskje på jakt etter hybel, eller du er blant de heldige og har allerede skaffet deg en. Som leietaker er det imidlertid noen ting du bør vite før inngåelse av et husleieforhold.

1.      Les husleiekontrakten – nøye!

Når du inngår en husleieavtale er det husleieavtalen som i utgangspunktet bestemmer hva du og utleier kan gjøre eller ikke gjøre i husleieforholdet. Det er derfor svært viktig å lese denne nøye. Noen ganger kan det ligge overraskelser i avtalen som ikke nødvendigvis er hensiktsmessig for din del. For eksempel kan du ha skrevet under på en husleiekontrakt uten oppsigelsesadgang der du må betale husleie i fem år. Dette er svært upraktisk om du for eksempel tar en treårig bachlor og skal bo et annet sted etter endt studietid. Slike overraskelser kan du lett manøvrere unna med å ha lest husleiekontrakten nøye før du undertegner.

Du må imidlertid være klar over at husleieavtalen deres er underlagt husleieloven. Det betyr at dersom utleier, eller for den del du selv, har forsøkt å avtale ting dere egentlig ikke har lov til må ikke dette etterleves. Loven er ment å gå foran husleieavtalen for å sikre leietakers behov for trygghet i avtaleforholdet. Husleieloven er lett å finne fram til på nettet.

Dersom dere ikke har en skriftlig husleieavtale kan hver av dere kreve at dere får nedtegnet en.

2.      Tidsubestemt eller tidsbestemt avtale?

Du bør gjøre deg opp en mening om du ønsker en tidsubestemt eller en tidsbestemt avtale. En tidsbestemt avtale varer en bestemt periode, og opphører så snart avtaletiden er ute. En tidsubestemt avtale varer til en av partene har sagt opp på lovlig måte. I de fleste tilfeller lønner det seg for en leietaker å få en tidsubestemt avtale. Da kan ikke utleier si deg opp uten en lovlig grunn etter husleieloven, men du som leietaker kan si opp når det passer deg. Vær likevel klar over at det løper en frist, vanligvis på tre måneder fra den 1. i måneden etter du sa opp. Om du sa opp 2. desember må du altså betale ut mars. Husk derfor på å si opp i rett tid!

3.      Gå på visning – ser alt bra ut?

Det finnes flere eksempler på at leietakere ikke har fått det de er blitt lovet i annonsen. Dette er imidlertid avhjulpet i husleieloven med at man har krav på nedsatt husleie eller i alvorlige tilfeller kan gå fra hele husleieavtalen. Det praktisk beste og letteste er imidlertid å være forutseende: gå på visning før du skriver under en husleieavtale. Dersom husrommet ikke er som forventet trenger du ikke å inngå avtalen.

Dersom du ønsker å leie utleieboligen til tross for at husrommet ikke er som forespeilet er det viktig at du sier fra til utleier om avvikene. Dette bør helst gjøres skriftlig. Dersom du blir enig med utleier om at dette skal fikses er det viktig at du også får dette dokumentert. Da kan du i ettertid bevise at dere hadde en avtale om at mangelen skulle rettes.

4.      Depositum – her syndes det mye

Husleieloven regulerer hvordan depositum skal innbetales, og det er ikke lov å avtale andre ordninger enn dette.  Sentralt i reglene er at depositum skal inn på en særskilt depositumskonto, og at utleier skal betale gebyret for opprettelse av kontoen.

På tross av dette er det mange utleiere som avtaler at beløpet skal på utleiers egen konto, eller som krever at leietaker skal betale gebyret for opprettelse av kontoen.

Dersom du allerede har betalt depositum inn på utleiers konto kan du kreve at utleier tilbakebetaler de pengene du har satt inn. Eventuelle gebyr du har betalt inn skal også tilbakebetales. Dersom utleier skal ha sikkerhet må det gjøres ved et lovlig depositum, slik at dere går til banken og oppretter en depositumskonto sammen. Gebyret for opprettelsen skal utleier betale.

5.      Ved mangler eller forsinkelse – meld i fra til utleier fortest mulig

Dersom du ved innflytting oppdager at ting ikke er som avtalt bør dette meldes fra til utleier (reklameres) fortest mulig og på en etterprøvbar måte, altså brev eller lignende. Dersom du lar det gå for lang tid kan det være at du blir møtt med at fristen for å melde ifra om feilen er gått ut. Dersom fristen har gått ut, har du ikke lenger krav på at utleier skal reagere.

6.      Dokumentasjon, dokumentasjon og dokumentasjon

Gjennomgående i tipsene våre har vi gjort oppmerksom på hvor viktig det er å ha dokumentasjon som kan bevise hva som var avtalt, herunder hvilke mangler det var enighet om, kostnader ved retting osv. Dersom du påstår noe, og utleier sier det ikke er riktig, blir det ord mot ord. Dersom du har en sms, bilder eller brev som støtter ditt ord, har du en mye bedre sak.

Oppsummerende nevnes at du bør få en nedskrevet husleieavtale. Du bør også få en liste, eventuelt ta bilder av avvik fra for eksempel hva som sto i annonsen eller ble lovet på telefonen. Få utleier til å skrive under på at dere er enige om at forhold er mangelfullt. Få også bekreftelse på eventuelle løfter på at dette vil bli reparert eller om du er lovet nedsatt leie. Dersom du sier ifra om feil underveis er det viktig at du kan dokumentere at du har sagt i fra.

7.      Velg konflikter med omhu

Dersom du og utleier er blitt uenig om noe, og du vet du har rett etter avtalen eller husleielovens regler, vil det ikke alltid lønne seg å stå på kravene. Det er ofte en svært lang, tung og upraktisk vei å ta rettslige steg i et husleieforhold. Bedre enn å grave fram stridsøksa, er det om dere kan komme til en løsning dere begge kan leve med. Kanskje kan dere avverge en konflikt ved å avtale et oppdatert tillegg til den opprinnelige husleieavtalen, et tillegg som ivaretar både utleiers og ditt behov?

 

Innlegget ble først publisert i Utropia i januar.

Comments are closed.