Jusshjelpa i Nord-Norge

Høring om beregning av makstid for arbeidsavklaringspenger.

For fire år siden ble det vedtatt en maksimaltid for mottak av arbeidsavklaringspenger. For de første som fikk innvilget arbeidavklaringspenger er denne maksimaltiden nådd, og det har oppstått en del spørsmål knyttet til beregningen av maksimaltiden. Hvilke perioder og stønader skal medregnes når NAV beregner om du har mottatt arbeidsavklaringspenger i fire år?

Jusshjelpa mottar, som NAV, en jevn strøm med henvendelser knyttet til arbeidsavklaringspenger. Vi har brukt våre erfaringer for å gi innspill til utformingen av den nye forskriften om beregning av maksimaltid for arbeidsavklaringspenger.

Høringen finnes her.

 

Comments are closed.