Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Vi gir gratis rettshjelp til privatpersoner.

Send oss din sak

For innsending av saker på norsk og engelsk:

For innsending av dokumenter (i eksisterende saker):

Har du blitt bedt om å sende inn fullmakt finner du fullmaktsmalene våre her:

Fullmakt (pdf)
Fullmakt for kontaktperson (pdf)

If you have been asked to submit a power of attorney you can find our templates here:

Power of attorney (pdf)
Power of attorney for contactperson (pdf)

Har du blitt bedt om å sende inn dokumenter i saken din, kan du laste dem opp her:

If you have been asked to submit any documents to us, you can upload them here:

NYHETER, DRIFTSMELDINGER OG FAGARTIKLER

Sommerdrift på Jusshjelpa

Nå nærmer sommeren seg og Jusshjelpa går fra normal drift til sommerdrift. Frem til uke 31 er 5 av våre saksbehandlere klare til å bistå deg som har behov for vår hjelp nå i sommer. Du er velkommen til å…

Åpent for nye saker

Etter et par rare måneder med stengt for nye saker først på grunn av koronasituasjonen og nå sist på grunn av eksamenstid for våre saksbehandlere åpner vi igjen for nye saker i dag mandag 18. mai kl. 10:00. Du er…

Stengt for nye saker i eksamenstiden

Nå er det vår og det betyr eksamenstid for saksbehandlerne på Jusshjelpa i Nord-Norge. For at de skal få konsentrere seg om sine eksamener stenger vi for nye saker fra og med torsdag 23. april kl. 14.00. Vi åpner igjen…

Åpent for nye saker

Etter at vi i flere uker har hatt stengt for nye saker på grunn av koronapandemien er vi nå endelig klar til å ta imot nye saker i noen dager. Vi tar imot nye saker i uke nå i 17…

Fortsatt stengt saksinntak

Som følge av situasjonen rundt koronaviruset, og i tråd med rettningslinjer fra helsemyndighetene, holder vi vårt saksinntak stengt inntil videre. Dette gjelder i første omgang frem til etter påske. Dette gjelder både på nett, på telefon og ved personlig oppmøte….

Redusert drift ved Jusshjelpa i Nord-Norge som følge av koronaviruset

I forbindelse med den raske og uoversiktlige utviklingen av situasjonen rundt koronaviruset, ser Jusshjelpa i Nord-Norge seg nødt til å stenge saksinntaket inntil videre. Det samme gjelder vårt fysiske kontorlokale. Inntil videre vil vi ha en redusert drift, der vi…

Stengt saksinntak på grunn av prosjektuke på Jusshjelpa i uke 8.

I uke 8 skal medarbeiderne på Jusshjelpa legge saksbehandlingen litt til side og jobbe med spennende prosjekter som kommer våre målgrupper til gode. I den forbindelse stenger vi saksinntaket i en periode. Det betyr at du ikke kan melde inn ny…

Saksinntaksturer våren 2020

Nå er vi igang med planlegging av vårens saksinntaksturer rundt i Nord-Norge. Listen nedenfor oppdaters etterhvert som tid og sted er klart. På grunn av situasjonen med koronaviruset er turene vi skulle på i mars og april avlyst. Mai Tromsø …

OM OSS

Jusshjelpas formål lyder slik: «Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest».