Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Vi gir gratis rettshjelp til privatpersoner.

OM OSS

Jusshjelpas formål lyder slik: «Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest».