Jusshjelpa i Nord-Norge
  • Åpent for nye saker

    Etter noen uker med stengt sakinntak åpner vi igjen for nye saker mandag 8. mai kl. 10.00. Det vil da være mulig å melde inn sak til oss

  • Stengt saksinntak på grunn av påske og eksamenspermisjoner

    Studentene ved Jusshjelpa i Nord-Norge avikler eksamener i april og mai. I perioder har samtlige av våre saksbehandlere eksamenspermisjon, og inntaket av nye saker vil da være stengt.

  • SAKSINNTAKSTURER VÅREN 2017

    Jusshjelpa har nå startet planleggingen av våre saksinntaksturer for våren 2017. Vi skal ha saksinntak over store deler av landsdelen i løpet av våren. Oversikt over hvor vi

Posted On februar 1, 2017 | Kommentarer er skrudd av for JUSSHJELPA I NORD-NORGE SØKER NYE MEDARBEIDERE

Jusshjelpa i Nord-Norge søker ni nye medarbeidere i deltidsstillinger med oppstart i august 2017. Ansettelsestiden er tre semester. Engasjementet hos oss er delvis lønnet, tilsvarende 40 % stilling de første to semestrene og 20 % [...]

Kronikk i Dagbladet

november 3, 2016 | Kommentarer er skrudd av for Kronikk i Dagbladet

SAKSINNTAKSTURER HØSTEN 2016

august 31, 2016 | Kommentarer er skrudd av for SAKSINNTAKSTURER HØSTEN 2016

august 15, 2016 | Kommentarer er skrudd av for
Posted On oktober 23, 2015 | Kommentarer er skrudd av for Rettspolitisk-uke høsten 2015

Jusshjelpa i Nord-Norge har rettspolitisk uke i uke 45. I denne uken er temaet: «styrking av rettshjelpsordningen». Under rettspolitisk uke skal vi drive rettsinformasjonsarbeid rettet mot elevene i ungdoms- og videregående skolene i Tromsø. I [...]

Netthandel og angrerett

september 24, 2014 | Kommentarer er skrudd av for Netthandel og angrerett

7 gode råd før du inngår husleieavtale

august 14, 2014 | Kommentarer er skrudd av for 7 gode råd før du inngår husleieavtale

Høring om beregning av makstid for arbeidsavklaringspenger.

februar 14, 2014 | Kommentarer er skrudd av for Høring om beregning av makstid for arbeidsavklaringspenger.